Näkyvissä selkeää sisältöä

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Viittomakielen -ja puhevammaisten tulkkina olen vuosien varrella törmännyt usein vaikeasti ymmärrettäviin teksteihin. Asiakkaat ovat ymmällään erityisesti virallisten lomakkeiden, ohjeiden tai päätösten edessä. Joskus tekstit ovat olleet niin hankalia, että edes tulkkina en ole ymmärtänyt tulkattavan tekstin sisältöä riittävän hyvin. Näissä tilanteissa asiakas on saattanut soittaa tulkatun puhelun jollekin asiantuntijalle ja kysyä neuvoa tai selitystä tekstiin. Aina asiointi tulkatun puhelun välityksellä ei riitä . Asiakas joutuu tekemään uuden tulkkaustilauksen ja menemään paikan päälle tulkin kanssa selvittämään epäselvää lomaketta. Kaikki tämä vaiva vain hankalan kielen tai sisällön vuoksi.

Tekstin lisäksi myös kuvat ja videot voivat olla vaikeasti ymmärrettäviä. Yritysten tai virastojen nettisivut voivat olla hankalia hahmottaa, jos kuvat tai videot eivät tue tekstiä tai muuta sisältöä. Kun suomen kielen ymmärtäminen on hankalaa, saattaa vääränlainen kuva viedä nettisivujen käyttäjän täysin väärille jäljille. Hyvä esimerkki tästä oli erään vakuutusyhtiön sivuilla ollut kuva. Otsikossa oli tuulilasivakuutus, mutta kuvassa nainen katselee kaukaisuuteen, eikä tuulilasista ole tietoakaan. Samankaltaisia esimerkkejä on todella paljon muillakin nettisivuilla.

Onneksi maailma muuttuu ja edellä mainittuihin hankaluuksiin on tullut parannuksia. Vuonna 2016 EU: komissio hyväksyi uuden direktiivin. Sen mukaan kaikkien julkisten tahojen verkkosivujen tulee olla saavutettavia. Julkisiin tahoihin kuuluvat myös monet yritykset ja yhdistykset. Vaikka meidän yrityksemme Kalla Kommunikaatio Oy ei virallisesti kuulukaan lain piiriin, halusimme rakentaa uusista nettisivuistamme kaikille saavutettavat.

Saavutettavuus ja selkokieli ovat toki minulle tuttuja jo työni kautta, mutta lisätieto ei koskaan ole pahitteeksi. Halusin lisää työkaluja työhöni tulkkina sekä myös yrittäjänä. Uusin tieto aiheesta auttaisi myös yrityksemme uusien nettisivujen toteuttamisessa. Kun huomasin, että Savonia ammattikorkeakoulussa oli tarjolla Selkokieli asiakastyössä -opintojakso etäopintoina, päätin osallistua. Opintojakson sisältö ja rakenne olivat todella hyvät ja selkeät. Sain aiempaa osaamistani ja ammattitaitoani vahvistettua. Lisäksi ymmärrän vielä paremmin selkokielen tarvitsijoita. Suosittelen vastaavia opintoja muillekin ammattiryhmästä riippumatta.

Selkokielen käyttäjät eivät ole yhtenäinen ryhmä. Siitä hyötyvät esimerkiksi kielen oppijat, muistisairaat henkilöt, afaatikot ja kehitysvammaiset henkilöt. Joidenkin arvioiden mukaan jopa 750 000 henkilöä Suomessa hyötyisi selkokielestä. Loppujen lopuksi selkokielestä hyötyvät ihan kaikki ihmiset. Yhä useammin huomaan lukevani tekstejä ja katsovani kuvia enemmän selkokielen näkökulmasta. Mitä enemmän kaikki arjessa tarvitsemamme sisältö on selkokielen käyttäjän näkökulmasta tuotettua, sitä tasa-arvoisempaa elämä on kaikille.

– Jaana –