Koulutus

Koulutus avartaa!

Minkälaista koulutusta työyhteisösi

tai oppilaitoksesi tarvitsee?

Askarruttaako ammattietiikka?
Tarvitsetteko tietoa kuulemisesta,
kuulon apuvälineistä tai niiden huoltamisesta?
iäkäs nainen ja mies katsovat hymyillen eteenpäin. Mies on kietonut kädet naisen ympärille.”

Luennot ja koulutukset

Pidämme luentoja ja työpajoja
erilaisista aiheista toiveittesi mukaisesti.
Koulutuksia voidaan toteuttaa sekä etänä,
että lähiopetuksena.
 

Riittävä tieto kuulemisesta, kuulon aleneman vaikutuksista sekä kuulemisen apuvälineistä auttavat ymmärtämään ja jaksamaan arjessa. 

Luennot ja koulutukset räätälöidysti tilaajan ja kohteen tarpeen mukaan.

Esimerkkejä
luennoista ja
työpajoista:

Olemme järjestäneet ammattietiikan luentoja ja työpajoja tulkeille sekä tulkkiopiskelijoille.

Työpajoissa pohditaan ryhmissä erilaisia eettisesti haastavia tilanteita ja toimintatapoja. 

Lopuksi kootaan ryhmien pohdinnat yhteen ja keskustellaan ratkaisuista.

kouluttaja seisoo pöydän takana. Oikeassa reunassa näkyy televisiossa powerpoint esitys, jossa on osittain näkyviä lauseita: kertaa. keskustele. pyydä. anna. sano. puutu. harjoittele. mieti. tee. osallistu