Hinnasto

  • Tulkkaus 68,00 € / h
  • Opetus 74,00 € / 45min
  • Kuulokojeen käytön ja huollon ohjaus 60,00€ / h
  • Kuulokojeiden perushuolto 60,00€ / h
  • Käännöstyö tarjouksen mukaan
  • Luennot ja koulutukset 74,00 € /45min

    (lisäksi laskutetaan valmistautumisesta sovitun mukaan)

  • Asiantuntijaluennot tarjouksen mukaan
  • Matka-aika 15,00 € /h

Lisäksi laskutetaan epätyypillisen työajan lisät.

Matkakulut ja päivärahat veloitetaan valtion matkustussäännön mukaisesti, toteutuneen mukaan. Kaikki palvelut ovat toteutettavissa myös etänä. Etänä toteutettavista palveluista ei laskuteta matkakuluja ja päivärahoja.

Pyydä erillinen tarjous pidemmistä tai usein toistuvista tulkkauksista, koulutuksista ja asiantuntijaluennoista.