KALLA KOMMUNIKAATIO OY

Keväällä 2017 viisi energistä naista päätti perustaa oman yrityksen. Näin syntyi Kalla Kommunikaatio Oy. Tiimillämme on paljon työkokemusvuosia, lujaa ammattitaitoa ja intoa luoda uutta. Haluamme tuottaa eettistä ja yksilöllistä palvelua. Yhteistyö kaikkien alan toimijoiden kanssa on meille tärkeää.

Olemme KELAn sopimuskumppaneita. Tuotamme tulkkauspalvelua viittomakielisille, kuulonäkövammaisille, kuuroutuneille, huonokuuloisille sekä puhevammaisille. Palveluihimme kuuluvat myös opetus, koulutus ja asiantuntijaluennot.

Yhteisen ymmärryksen vuoksi – jokaisen asialla.